(Dân trí) – Thanh long Việt Nam có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị lớn tại Australia. Thậm chí, mặt hàng thanh long còn được bán quanh năm tại xứ xở chuột túi với mức giá quy ra tiền Việt là 81.000 đồng/quả.

By admin