(Dân trí) – Theo lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh, phía Trung Quốc đã cho thông quan trở lại cho mặt hàng thanh long Việt Nam sau 7 ngày tạm dừng ở khu vực cầu phao tạm Đông Hưng.

By admin