(Dân trí) – Dòng cổ phiếu “họ” Louis ngoài TDH đạt trạng thái tăng trần thì AGM, APG, BII, SMT, TGG đều giảm sàn, trắng bên mua, dư bán sàn. DDV giảm 13,7% và đã tiến sát mức sàn.

By admin