(Dân trí) – Theo chuyên gia, lãi suất thấp là yếu tố quan trọng để hỗ trợ phục hồi và lấy lại nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao.

By admin