(Dân trí) – Có lãi hợp nhất gần 122 tỷ đồng nhưng trong mảng kinh doanh chính, Vietjet vẫn lỗ gộp 2.882 tỷ đồng, dòng tiền âm trong 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng nặng nề của Covid-19.

By admin