(Dân trí) – Theo ADB, việc cung cấp đầy đủ và kịp thời các mặt hàng thiết yếu như thức ăn, tiền mặt cho những người bị ảnh hưởng hiện bị phong tỏa là điều rất cần thiết để đảm bảo triển vọng cho tăng trưởng.

By admin