(Dân trí) – “Với phần lớn doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực, thậm chí một số phải dừng hoạt động vì thu không đủ bù chi, lãi suất kể cả gần bằng 0 như đối với một số quốc gia phát triển thì vẫn còn cao”.

By admin