(Dân trí) – Kiểm tra đột xuất một địa điểm kinh doanh, lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng phát hiện và tạm giữ trên 43.000 sản phẩm bánh Trung thu, kẹo do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ.

By admin