(Dân trí) – Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM cho phép người có “thẻ xanh Covid” được tham gia các hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội tùy theo mức độ kiểm soát dịch.

By admin