(Dân trí) – Ngành ngân hàng được ví như đang giải “bài toán” chưa có tiền lệ về hỗ trợ tín dụng thời Covid-19. Doanh nghiệp, người dân, giới chuyên gia đều kỳ vọng sự thiết thực từ chính sách này.

By admin