(Dân trí) – Hai năm chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, ngành du lịch đã có những điều chỉnh để thích ứng và sẵn sàng phục hồi, trong đó có du lịch Hội An.

By admin