(Dân trí) – Nhiều doanh nghiệp lớn đã đồng loạt nêu những khó khăn đang gặp phải và được Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng các bộ, ngành, địa phương chủ động tháo gỡ ngay tại cuộc họp.

By admin