(Dân trí) – Cú đảo pha cuối phiên của thị trường và thông tin Chủ tịch cùng một Thành viên HĐQT Louis Land xin từ chức đã không ảnh hưởng đến diễn biến tăng trần chóng mặt của nhiều mã trong “họ” cổ phiếu này.

By admin