(Dân trí) – Sở Y tế TPHCM cho biết, đến hôm na, số lượng shipper đăng ký hoạt động lên tới gần 92.000 người, gấp 5 lần dự kiến. Ngành y thành phố gặp một số khó khăn trong công tác xét nghiệm cho lực lượng này.

By admin