(Dân trí) – Theo các hiệp hội nước ngoài, điều quan trọng là Việt Nam phải hành động ngay bây giờ để duy trì khả năng cạnh tranh, đồng thời không bị tụt hậu trong quá trình phục hồi kinh tế.

By admin