(Dân trí) – Ngay khi thị giá NKG đang ở vùng đỉnh lịch sử, Tổng Giám đốc Nam Kim Võ Hoàng Vũ đăng ký bán 15 triệu cổ phiếu, ước tính thu về 677 tỷ đồng.

By admin