(Dân trí) – Ông Trần Quốc Hùng, chuyên gia từ Washington D.C, Mỹ cho rằng Việt Nam nên đặc biệt chú trọng đến vài điểm khi mở cửa kinh tế. Vì sao lại là những điểm này mà không là thứ khác?

By admin