(Dân trí) – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật sau khi thị trường xuất hiện việc giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chưa phù hợp khung pháp lý.

By admin