(Dân trí) – UBND các tỉnh bàn giao toàn bộ mặt bằng chậm nhất ngày 30/10. Các Tập đoàn EVN, VNPT, Viettel phối hợp với các địa phương và chủ đầu tư tháo dỡ, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật điện, viễn thông.

By admin