(Dân trí) – Theo hợp đồng BOT nhà máy NĐ Vân Phong 1 đã được ký kết, dự án đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân có nhiệm vụ giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1 phải hoàn thành trong tháng 12/2022.

By admin