(Dân trí) – Không ít người dân và điểm kinh doanh ăn uống cho biết phải chờ 1 – 2 tiếng đồng hồ để tìm người giao hàng (shipper) do tài xế hoạt động quá ít.

By admin