Guinness World Records được phát hành thường niên, giới thiệu những kỷ lục phi thường được công nhận. Ấn phẩm năm 2022 đưa người xem khám phá những kỷ lục phi thường của vũ trụ và tự nhiên, những khả năng vượt qua mọi giới hạn của con người. Giữa những chương sách, độc giả sẽ có các chuyến viếng thăm ảo (virtual visits) qua nhiều địa danh nổi tiếng thế giới…


By admin