(Dân trí) – Do phát hiện virus Sars-CoV-2 trên bao bì bọc thanh long, chính quyền Đông Hưng (Quảng Tây) thông báo dừng nhập khẩu mặt hàng này 7 ngày tại cầu phao tạm Đông Hưng.

By admin