(Dân trí) – Mục tiêu của “hành lang xanh” là đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các cảng hàng không, tạo niềm tin cho hành khách, phục hồi đi lại bằng đường hàng không trong trạng thái bình thường mới.

By admin