(Dân trí) – Tập đoàn GFS với đơn vị chủ lực là Viện Công nghệ GFS thúc đẩy nghiên cứu cấu kiện tiền chế được sản xuất từ tro xỉ, tro bay xả thải từ các nhà máy nhiệt điện.

By admin