(Dân trí) – Với sự tác động lớn của làn sóng dịch Covid-19 thứ 4, gần như tất cả mọi người đều phải nhìn nhận, xem xét lại về việc quản lý tài chính, đặc biệt việc chi tiêu một cách kĩ lưỡng, hiệu quả, tiết kiệm.

By admin