(Dân trí) – Chuyên gia lo ngại khi sản lượng điện than chiếm gần 50% tổng sản lượng hệ thống điện, với xu thế biến động tăng giá than như vừa qua sẽ tạo áp lực lớn đối với giá điện.

By admin