(Dân trí) – VinBigData được thành lập với 99% cổ phần thuộc sở hữu của Vingroup. Giáo sư Vũ Hà Văn cũng tham gia góp vốn, nắm giữ 0,5% cổ phần công ty.

By admin