(Dân trí) – Giới kinh doanh dịch vụ ăn uống tại TPHCM đang đặt nhiều kỳ vọng, khi người giao hàng (shipper) được chạy liên quận. Họ tin rằng, khi hàng hóa lưu thông thuận lợi, doanh thu sẽ được cải thiện.

By admin