(Dân trí) – HSX cảnh báo nếu đến hết năm vẫn chưa khắc phục được tình trạng âm vốn chủ sở hữu, cổ phiếu TTF sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc. Trước tình hình này, TTF dự kiến phát hành tăng vốn.

By admin