(Dân trí) – Công ty CP May – Diêm Sài Gòn cho biết đã bán ra 5 triệu cổ phiếu MSB vào ngày 7/9 với mục đích đầu tư tài chính. Bán vào lúc thị trường lao dốc, cổ đông lớn này của MSSB đã lỗ 10 tỷ đồng.

By admin