(Dân trí) – Thị trường được cho là vẫn đi ngang trong ngắn hạn. Cùng với việc hạ tỷ trọng, nhà đầu tư có thể cân nhắc tích lũy cổ phiếu hưởng lợi từ nới lỏng giãn cách xã hội.

By admin