(Dân trí) – Thủ tướng đề nghị Đại sứ và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp tục ủng hộ, sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD, duy trì Hàn Quốc là nhà đầu tư số một tại Việt Nam.

By admin