(Dân trí) – Kho hàng trữ đồ chơi này rộng khoảng 300 m2. Đây là kho hàng đồ chơi lớn nhất từ trước đến nay được Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định phối hợp xử lý.

By admin