(Dân trí) – Một số cửa hàng thông báo sẽ cho khách đặt trước iPhone 13 trong khi sản phẩm này còn chưa ra mắt. Sản phẩm chưa có giá nhưng người bán cho hay muốn đặt hàng, khách phải cọc trước 1 triệu đồng.

By admin