(Dân trí) – Trong khi cổ phiếu ngân hàng, logistics – cảng biển, vật liệu cơ bản, bất động sản, khu công nghiệp tiếp tục được khuyến nghị nắm giữ thì hiện tại hàng không, bán lẻ cũng gây chú ý.

By admin