(Dân trí) – Gác lại sự nghiệp “gõ đầu trẻ”, chàng trai người dân tộc Mường – Nguyễn Văn Đức (Tân Sơn, Phú Thọ) quyết định về quê khởi nghiệp với mô hình nuôi gà 9 cựa.

By admin