(Dân trí) – Theo ông Tim Evans, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam, tại nhiều thị trường khác, các hoạt động kinh tế có xu hướng phục hồi mạnh mẽ ngay khi kinh tế mở cửa. Ông kỳ vọng nhìn thấy điều tương tự ở Việt Nam.

By admin