Trong không gian này, nhân vật tham gia chia sẻ về quá khứ, hiện tại, tương lai… Các chuyên gia tâm lý, các cặp vợ chồng nghệ sĩ, hay những nghệ sĩ đang được khán giả yêu mến sẽ chia sẻ để giúp họ mở những nút thắt.


By admin