(Dân trí) – Sau gần 2 năm với hàng loạt đợt điều chỉnh tăng, giảm, giá xăng dầu hiện nay đã tăng cao hơn so với thời điểm đầu năm 2020 – thời điểm trước khi Covid-19 ập đến.

By admin