(Dân trí) – HSX cho biết nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm nay của Ocean Group, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu kem Tràng Tiền, tiếp tục nhận ý kiến ngoại trừ, công ty sẽ rơi vào trường hợp hủy niêm yết.

By admin