(Dân trí) – Các doanh nghiệp thuộc một số địa phương vùng xanh, vùng cam tại Hà Nội đã dần hoạt động trở lại, nhưng họ lại lo khó khăn trong khâu nhập nguyên phụ liệu.

By admin