(Dân trí) – Dự án không thể hoàn thành đúng theo tiến độ, kéo dài thời gian thực hiện làm tăng chi phí Hợp đồng tư vấn giám sát và cần bổ sung hơn 7,8 triệu USD, trong khi vốn đối ứng của dự án còn lại rất ít.

By admin