(Dân trí) – Để qua mặt cơ quan chức năng, Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh được xác định đã lập hàng loạt công nhân, thủ kho trở thành người đại diện của các công ty cung ứng than cho đối tượng này.

By admin