Thông tin liên quan tới Công Vinh, đại gia Rolls Royce Hà Tĩnh, Phó Tổng Giám đốc 9X của Vincom Retail gây chú ý tuần qua.

By admin