(Dân trí) – Nhằm tạo điều kiện từng bước khôi phục nền kinh tế, Ninh Thuận cho phép các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình xây dựng được hoạt động đến 100% công suất từ ngày 12/9.

By admin