(Dân trí) – Trên khắp Trung Quốc, cụm từ “thịnh vượng chung” đang trở thành một chủ đề bàn tán trong mọi thành phần dân cư, từ tầng lớp giàu có, thượng lưu đến tầng lớp nông dân, công nhân.

By admin