(Dân trí) – Sớm tiêm đủ 2 mũi vắc xin cho công nhân sản xuất – được nhiều doanh nghiệp, chuyên gia đồng thuận là chìa khóa để đưa người lao động trở lại nhà máy, an tâm làm việc, phục hồi sản xuất.

By admin