(Dân trí) – “Với vai trò là người gác cửa nền kinh tế, ngành hải quan phải đi thẳng lên hiện đại trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập sâu rộng và yêu cầu bức thiết của các đối tác lớn” – ông Nguyễn Văn Cẩn nói.

By admin