(Dân trí) – Lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM cho biết, việc số hàng, quán mở lại còn hạn chế đến từ thay đổi, khó khăn ở cách thức hoạt động mới. Thành phố đã đảm bảo các nguyên liệu chính để phục vụ.

By admin